Пермская справочная система АЛЛО
In English
Всего компаний: 45

ахьюэђ сћђютющ ђхѕэшъш. Пермь

 1. аХЬЮЭв СлвЮТЮЩ вХеЭШЪШ, ШЯ
  тел.: +7 342 247-92-84
  электронная почта: vasilij.58.59@yandex.ru
  Ърїхёђтхээћщ №хьюэђ ш ѓёђрэютър ыўсющ сћђютющ ђхѕэшъш эр фюьѓ т Ях№ьш ш я№шую№юфх. ахьюэђ тёхѕ ьр№юъ ёђш№рыќэћѕ ьрјшэ, ёђхъыюъх№рьшїхёъшѕ §ыхъђ№юяышђ, фѓѕютћѕ јърєют, ьшъ№ютюыэютћѕ яхїхщ, ѕюыюфшыќэшъют, яюёѓфюьюхїэћѕ ьрјшэ, яћыхёюёют, §ыхъђ№ююсюу№хтрђхыхщ, ђхыхтшчю№ют ш ф№ѓующ сћђютющ ђхѕэшъш. Эр тћяюыэхээћщ №хьюэђ тћфрхђёџ ътшђрэішџ ш ур№рэђшџ. бђрц №рсюђћ 30 ыхђ. Я№юєхёёшюэры-ёяхішрышёђ 6 ...
 2. ЧРЯзРбвШ Ъ СлвЮТЮЩ вХеЭШЪХ, ЬРУРЧШЭ, ШЯ
  тел.: +7 342 215-46-77
  электронная почта: merkusheva-olga@mail.ru
  Чряїрёђш ъ сћђютющ ђхѕэшъх: ъ ьџёю№ѓсърь, ъѓѕюээћь ъюьсрщэрь, ьшъёх№рь, яћыхёюёрь, ѕюыюфшыќэшърь, ёђш№рыќэћь ьрјшэрь, яюёѓфюьюхїэћь ьрјшэрь, урчютћь ш §ыхъђ№юяышђрь ш яышђърь, ъ ьшъ№ютюыэютћь яхїрь, ъѓѕюээћь тћђџцърь, §ыхъђ№ютюфюэру№хтрђхыџь, ђхяыютћь тхэђшыџђю№рь, ьѓыќђштр№ърь, яр№ютр№ърь, ёъю№ютр№ърь, ёхяр№рђю№рь, ъ јтхщэћь ьрјшэрь, їрщэшърь, ђх№ьюё-їрщэшърь, ёрьютр№рь, јрјыћїэшірь, ъ ...
 3. ЬРбвХа гЭШТХабРЫ, бХаТШбЭлЩ жХЭва ЯЮ аХЬЮЭвг бвШаРЫмЭле ЬРиШЭ Ш еЮЫЮФШЫмЭШЪЮТ, ШЯ
  тел.: +7 342 276-44-49
  электронная почта: universal-macter@yandex.ru
  ахьюэђ ёђш№рыќэћѕ ьрјшэ, №хьюэђ ѕюыюфшыќэшъют, тюфюэру№хтрђхыхщ, яюёѓфюьюхїэћѕ ьрјшэ, ђхыхтшчю№ют, бТз яхїш. Юёѓљхёђтыџхь ѓёђрэютъѓ, яюфъыўїхэшх ёђш№рыќэћѕ ьрјшэ . Тћяюыэџхь ёрэђхѕэшїхёъшх №рсюђћ. ( ахьюэђ ёрэђхѕэшъш.) Тёх №рсюђћ тћяюыэџўђёџ ьръёшьрыќэю сћёђ№ю, эр я№юєхёёшюэрыќэюь ѓ№ютэх, эхфю№юую. арсюђрхь яю тћѕюфэћь. Я№хшьѓљхёђтр ъюьярэшш Ћ ЬРбвХа-гЭШТХабРЫ Л - §ђю тћёюъшщ ѓ№ютхэќ ёх№тшёр ...
 4. ЯаШЪРЬмХ-Ъ, ЮЮЮ
  тел.: +7 342 246-02-57
  электронная почта: office@kamaclean.ru
  Я№юфрцр, ёх№тшёэюх юсёыѓцштрэшх ш №хьюэђ юсю№ѓфютрэшџ ђхѕэшъш ЪХаеХа (Ух№ьрэшџ). Сюыќјющ тћсю№. Ур№рэђшџ. Чръыўїрхь фюуютю№ћ эр ёх№тшёэюх юсёыѓцштрэшх. Юяћђэћх, ътрышєшіш№ютрээћх ёяхішрышёђћ. бяхішрыќэюх юсю№ѓфютрэшх фыџ №хьюэђр. бъырф чряїрёђхщ, ъюьяыхъђѓўљшѕ ш ръёхёёѓр№ют Ъх№ѕх№. ешьшџ. Я№юшчтюфёђтю ш №хьюэђ №ѓъртют тћёюъюую фртыхэшџ. Тючьюцхэ тћхчф ъ чрърчїшъѓ. Сюэѓёэрџ я№юу№рььр. Эхьхіърџ ...
 5. СШаоЧР, ЮЮЮ
  тел.: +7 342 218-14-05
  ахьюэђ, юсёыѓцштрэшх ђю№уютюую ѕюыюфшыќэюую юсю№ѓфютрэшџ: тшђ№шэ, јърєют, ърьх№. Ьюэђрц ѕюыюфшыќэћѕ ру№хурђют: ьюэюсыюъют, ёяышђ-ёшёђхь, "тћэюёэюую ѕюыюфр". ахьюэђ ѕюыюфшыќэшъют. Сюыхх 10 ыхђ эр №ћэъх Ях№ьш ш ъ№рџ
 6. тел.: +7 342 202-10-45
  электронная почта: zapchasti_stir_mash@mail.ru
  Чряїрёђш фыџ ёђш№рыќэћѕ ьрјшэ т эрышїшш ш яюф чрърч: §ыхъђ№юьюђю№, ёыштэющ эрёюё – яюьяр, §ыхъђ№юьруэшђэћх ъырярэћ, чрьъш-сыюъш№рђю№ћ, внЭћ – ёяхішрыќэрџ ёяш№рыќ, эру№хтрђхыќэћх §ыхьхэђћ, сыюъ ѓя№ртыхэшџ, яюфјшяэшъш, ёрыќэшъш, ср№рсрэћ ш сръш,я№штюфэћх №хьэш, рью№ђшчрђю№ћ, љхђъш ѓуюыќэћх фыџ фтшурђхыхщ, ьрэцхђћ ыўър ёђш№рыќэћѕ ьрјшэ, №ѓїъш ыўър, ыўъш т ёсю№х, ёђИъыр, юс№рьыхэшџ, ...
 7. тел.: +7 342 288-34-26
 8. тел.: +7 342 278-44-19
  электронная почта: z2788090@yandex.ru
 9. тел.: +7 342 266-06-72
  ахьюэђ ђхых-, рѓфшю-, сћђютющ ђхѕэшъш, ёюђютћѕ ђхыхєюэют
 10. тел.:
  электронная почта: k2873029@gmail.com
  Я№юфрцр, ѓёђрэютър, ёх№тшёэюх юсёыѓцштрэшх, №хьюэђ ъюэфшішюэх№ют; ьюэђрц тхэђшыџішш т цшыћѕ, юєшёэћѕ ш я№юьћјыхээћѕ яюьхљхэшџѕ
 11. тел.: +7 342 278-16-75
  электронная почта: arcadiaperm@mail.ru
 12. тел.: +7 342 288-07-38
  электронная почта: astservis.perm@gmail.com
 13. тел.: +7 342 288-07-38
  электронная почта: astservis.perm@gmail.com
 14. тел.: 8-912-069-26-79
  электронная почта: mr.ilia76@yandex.ru
 15. тел.: +7 342 234-95-60
 16. тел.: +7 342 286-43-22
  электронная почта: 2864322@mail.ru
 17. тел.: +7 342 294-00-97
  электронная почта: vimpelperm@mail.ru
 18. тел.: +7 342 238-33-80
  электронная почта: euroservice-perm@yandex.ru
 19. тел.: +7 342 236-13-94
  электронная почта: euroservice-perm@yandex.ru
 20. тел.: +7 342 287-14-80
 21. тел.: +7 342 287-14-78
 22. тел.: +7 342 283-90-82
  электронная почта: zak-mas@yandex.ru
 23. тел.: +7 342 250-21-04
  ахьюэђ ђхых-, рѓфшю-, тшфхюђхѕэшъш
 24. тел.: +7 342 265-07-00
  электронная почта: adis@perm.ru
  ЋШЬЯЮав-бХаТШбЛ я№хфырурхђ ёыхфѓўљшх ѓёыѓуш: 1) ур№рэђшщэћщ №хьюэђ ђхѕэшъш, 2) я№хфя№юфрцэћщ №хьюэђ, 3) №хьюэђ ђхѕэшъш яюёых юъюэїрэшџ ур№рэђшш, 4) ђхѕэшїхёъюх юсёыѓцштрэшх, 5) яюёђртър, чрърч чрярёэћѕ їрёђхщ юђ єш№ь-я№юшчтюфшђхыхщ. бђрішюэр№эюх ш тћхчфэюх юсёыѓцштрэшх
 25. тел.: +7 342 263-02-22
  электронная почта: service_maria@mail.ru
  вхѕэшїхёъюх юсёыѓцштрэшх (№хьюэђ) ыўсющ сћђютющ ђхѕэшъш. ахьюэђ, ѓёђрэютър ёђш№рыќэћѕ, яюёѓфюьюхїэћѕ ьрјшэ, ѕюыюфшыќэшъют
 26. тел.: +7 342 260-23-05
 27. тел.: +7 342 276-44-49
  электронная почта: universal-macter@yandex.ru
  ахьюэђ ёђш№рыќэћѕ ьрјшэ, №хьюэђ ѕюыюфшыќэшъют, тюфюэру№хтрђхыхщ, яюёѓфюьюхїэћѕ ьрјшэ, ђхыхтшчю№ют, бТз яхїш. Юёѓљхёђтыџхь ѓёђрэютъѓ, яюфъыўїхэшх ёђш№рыќэћѕ ьрјшэ . Тћяюыэџхь ёрэђхѕэшїхёъшх №рсюђћ.( ахьюэђ ёрэђхѕэшъш.) Тёх №рсюђћ тћяюыэџўђёџ ьръёшьрыќэю сћёђ№ю, эр я№юєхёёшюэрыќэюь ѓ№ютэх, эхфю№юую. арсюђрхь яю тћѕюфэћь. Я№хшьѓљхёђтр ъюьярэшш ЋЬРбвХа-гЭШТХабРЫЛ - §ђю тћёюъшщ ѓ№ютхэќ ёх№тшёр ш ...
 28. тел.: +7 342 293-15-71
 29. тел.: 8-904-843-94-50
 30. тел.: 8-982-481-73-22
  электронная почта: permmaster@bk.ru
 31. тел.: +7 342 226-03-55
  электронная почта: 59rem-ko@mail.ru
  ахьюэђ сћђютющ ђхѕэшъш: ёђш№рыќэћх ьрјшэћ, урчютћх яышђћ, §ыхъђ№юяышђћ, тюфюэру№хтрђхыш, ђхыхтшчю№ћ. Тћхчф эр фюь. Чряїрёђш фыџ тюфюэру№хтрђхыхщ, чряїрёђш фыџ ёђш№рыќэћѕ ьрјшэ - эрёюёћ, ёыштэћх јырэуш, чрыштэћх јырэуш. Чряїрёђш эр чрърч
 32. тел.: +7 342 250-21-99
 33. тел.: +7 342 227-92-57
 34. тел.: 8-912-069-26-79
  электронная почта: mr.ilia76@yandex.ru
 35. тел.: +7 342 220-08-48
  электронная почта: info@rtvservice.ru
  ахьюэђ ђхых-, тшфхю-, рѓфшюђхѕэшъш
 36. тел.: +7 342 259-66-59
  электронная почта: 259-66-59@saturn-service.ru
  ахьюэђ сћђютющ ђхѕэшъш. ахьюэђ, ѓёђрэютър ёђш№рыќэћѕ ьрјшэ. ахьюэђ ѕюыюфшыќэшъют. ахьюэђ ђхыхтшчю№ют. ахьюэђ ш ѓёђрэютър тюфюэру№хтрђхыхщ. гёђрэютър ъюэфшішюэх№ют
 37. тел.: +7 342 221-40-99
  электронная почта: sc@gp-centr.ru
  ахьюэђ сћђютющ ђхѕэшъш, ђхых-, тшфхю, рѓфшюряяр№рђѓ№ћ, ѕюыюфшыќэюую юсю№ѓфютрэшџ, ёђш№рыќэћѕ ьрјшэ; ѓёђрэютър ёђш№рыќэћѕ ьрјшэ, ъюэфшішюэх№ют, тюфюэру№хтрђхыхщ. Тћхчф эр фюь
 38. тел.: +7 342 276-22-56
  электронная почта: hservice59@list.ru
 39. тел.: +7 342 298-18-81
 40. тел.: +7 342 252-57-58
  электронная почта: ooospektr2@rambler.ru
  ахьюэђ сћђютющ ђхѕэшъш, ђхых-, №рфшю-, тшфхю- ряяр№рђѓ№ћ
 • 1
 • 2
Хочу заказать
Как КАЧЕСТВЕННО и НЕДОРОГО отремонтировать бытовую технику?

Вызывай Мастера 6 разряда на дом. Выезд БЕСПЛАТНО! Возможен прием заявок on-line. Жми!

Подробнее

г. Пермь, ул. Макаренко, 10а

+7 (342) 247-92-84

8-904-848-74-54

8-909-104-84-94

Срочный ремонт бытовой техники на дому

Стиральных и посудомоечных машин, холодильников, водонагревателей, телевизоров. Гарантия. Скидки!

Подробнее

г. Пермь, ул. Куйбышева, 54

+7 342 276-44-49

Сломалась БЫТОВАЯ ТЕХНИКА? Обращайтесь!

Запчасти к любой бытовой технике и климатическому оборудованию в наличии и под заказ.

Подробнее

+7 342 215-46-77

Вся техника КЕРХЕР (Германия)! Сервис-центр.

Низкие цены. Гарантия. Качественный ремонт. Диагностика. Обслуживание. Опытные специалисты. Выезд к заказчику.

Подробнее

г. Пермь, ул. Чкалова, 7 корп. 3

(342) 246-02-57

27.06.2018
Смотрите также:
ахьюэђ рѓфшю-, тшфхюђхѕэшъш, рэђхээ. гёђрэютър рэђхээ | ахьюэђ ш юсёыѓцштрэшх ъюьяќўђх№ют, ю№уђхѕэшъш | ахьюэђ ђю№уютюую юсю№ѓфютрэшџ. Юсёыѓцштрэшх | ахьюэђ єюђюряяр№рђют | ахьюэђ ѕюыюфшыќэшъют | брэђхѕэшїхёъшх №рсюђћ | бтр№юїэюх юсю№ѓфютрэшх, §ыхъђ№юфћ | вютр№ћ Фыџ ёрфютюфют | вю№уютюх юсю№ѓфютрэшх | еюыюфшыќэюх юсю№ѓфютрэшх | Ртђюръёхёёѓр№ћ | Ртђюьрёыр, ртђюѕшьшџ | Сћђютрџ ђхѕэшър | Сћђютрџ ѕшьшџ | Тхэђшыџішюээюх, тючфѓѕююїшёђшђхыќэюх юсю№ѓфютрэшх | Фхђрыш ъ ряяр№рђѓ№х, сћђютющ ђхѕэшъх | Шэђх№эхђ ьрурчшэћ | Ъюэфшішюэх№ћ | Ьюэђрцэћх, яѓёъюэрырфюїэћх №рсюђћ | Эрёюёэюх юсю№ѓфютрэшх | Юсю№ѓфютрэшх фыџ юсљхёђтхээюую яшђрэшџ ш юђхыхщ | Юсю№ѓфютрэшх фыџ ѓсю№ъш яюьхљхэшщ, фыџ я№рїхїэћѕ | Я№юьћјыхээюх юсю№ѓфютрэшх | ахьюэђ DVD | ахьюэђ §ыхъђ№ююсю№ѓфютрэшџ | ахьюэђ §ыхъђ№юяышђ | ахьюэђ тшфхюърьх№ | ахьюэђ тюфюэру№хтрђхыхщ | ахьюэђ урчютћѕ яышђ | ахьюэђ ъюэфшішюэх№ют | ахьюэђ ъюяш№ют | ахьюэђ ьшъ№ютюыэютћѕ яхїхщ, бТз | ахьюэђ ьюэшђю№ют | ахьюэђ эюѓђсѓъют | ахьюэђ яюёѓфюьюхїэћѕ ьрјшэ | ахьюэђ яћыхёюёют | ахьюэђ я№шэђх№ют | ахьюэђ ёрэђхѕэшъш | ахьюэђ ёюђютћѕ ђхыхєюэют | ахьюэђ ёђш№рыќэћѕ ьрјшэ | ахьюэђ ђхыхтшчю№ют | ахьюэђ єръёют | ахьюэђ єюђюряяр№рђют | ахьюэђ јтхщэћѕ ьрјшэ | бх№тшёэюх юсёыѓцштрэшх | бх№тшёэюх юсёыѓцштрэшх юсю№ѓфютрэшџ KARCHER | бэхуюѓсю№юїэрџ ђхѕэшър | бяышђ ёшёђхьћ | бђхъыююїшёђшђхыш | вхыхрђхыќх | вхѕэшїхёъюх юсёыѓцштрэшх | вю№уютю ђхѕэюыюушїхёъюх юсю№ѓфютрэшх | гёђрэютър ъюэфшішюэх№ют | гёђрэютър ёђш№рыќэющ ьрјшэћ | дшыќђ№ћ Фыџ юїшёђъш тюфћ | еюыюфшыќэрџ тшђ№шэр | еюыюфшыќэшъш | иърєћ ѕюыюфшыќэћх | ныхъђ№шїхёъшх яышђћ | Тхэђшыџђю№ћ | Тшђ№шэћ | Тюфюэру№хтрђхыш | Тћэюёэющ ѕюыюф | Урчютћх яышђћ | Ухэх№рђю№ћ | Чряїрёђш Фыџ бТз яхїхщ | Чряїрёђш Фыџ сћђютющ ђхѕэшъш | Чряїрёђш Фыџ ёђш№рыќэћѕ ьрјшэ | Чряїрёђш Ъ тюфюэру№хтрђхыџь | Чряїрёђш Ъ урчютћь яышђрь | Чря№ртър ър№ђ№шфцхщ | Ъх№ѕх№ | Ъышьрђхѕэшър | Ъюэфшішюэш№ютрэшх | Ьрјшэћ ёђш№рыќэћх | Ьшъ№ютюыэютћх яхїш, бТз | Ьюхїэюх юсю№ѓфютрэшх | Ьющъш | Ьюэђрц тхэђшыџішш | Ьюэђрц ъюэфшішюэх№ют | Ьюэђрц, №хьюэђ Ш юсёыѓцштрэшх ѕюыюфшыќэюую юсю№ѓфютрэшџ | Ьюўљшх ё№хфёђтр | Ью№ючшыќэћх ыр№ш | Эрёюёћ | Яюфьхђрыќэрџ ђхѕэшър | Яюыюьюхїэрџ ђхѕэшър | Яюыюьюхїэћх ьрјшэћ | Яюёѓфюьюхїэћх ьрјшэћ | Яћыхёюёћ | Я№юшчтюфёђтю ёшёђхь тхэђшыџішш | Я№юьћјыхээрџ тхэђшыџішџ
Также на нашем сайте смотрят:
Яюђ№хсшђхыќёъшщ ъ№хфшђ | Я№юфрцр ъэшу | Ртђюьрђћ урчш№ютрээющ тюфћ | дшђюфшчрщэ | С№ѓёїрђър | Ьхђрыыюїх№хяшір | Яш№юцэћх | Ь№рью№ | Я№юяюышё | Я№штрђшчрішџ | Юѕ№рээћх ёшёђхьћ | Я№юђхёђрэђёъшх №хышушючэћх ю№урэшчрішш | Уюёђшэшір фыџ цштюђэћѕ | ахьюэђ юїъют | Ьр№ъшчћ
Справочная система АЛЛО в своей базе данных содержит информацию об абсолютном большинстве реально работающих компаний и организаций Перми и Пермского края. Мы постоянно собираем данные от фирм об их товарах, услугах и контактах и следим за актуальностью этой информации. Надеемся, что Вы найдете в наших продуктах интересующие вас компании, товары и услуги. С уважением, коллектив Издательства НьюТОН в г. Перми.

© 2002–2018   Справочная система АЛЛО

Россия, 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева, 2

E-mail: allo@iperm.ru; editor@iperm.ru 16+

Хочешь новых клиентов?

Заполни АНКЕТУ

перечисли товары и услуги!

Условия размещения

Статистика посещаемости
Поиск организаций в Яндекс картах